Thẻ ATM

Thẻ ATM là gì?

  • Là một loại thẻ nhựa hình chữ nhật;
  • Là loại thẻ được sử dụng trên các máy ATM (máy rút tiền, máy giao dịch tự động);

Thẻ ATM có bao nhiêu loại?

Thẻ ATM tại Việt Nam hiện nay bao gồm 2 loại:

  • Thẻ ghi nợ nội địa như: các loại thẻ Connect24 của Vietcombank, thẻ e-Parner của Vietinbank, …
  • Thẻ tín dụng như:  thẻ Visa, MasterCard, thẻ American Express;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>